ล้างแอร์

ล้างแอร์ แบบติดผนัง

ค่า ล้างแอร์ – ล้างแอร์บ้าน

แบบติดผนัง (Wall Type)

ล้างแอร์

ตารางแสดงราคา ค่าบริการ ล้างแอร์ แบบติดผนัง ล้างแอร์บ้าน

 

ขนาด (บีทียู) ราคา * ระยะเวลา **
9,000 – 10,000 400 35
10,001 – 18,000 400 45
18,001 – 24,000 500 45
24,001 – 33,000 600 60
33,001 – 38,000 700 60
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน
* หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนล้างทุกครั้ง
** ระยะเวลาโดยประมาณ (นาที)

ล้างแอร์ตั้งพื้น

ค่าล้างแอร์บ้าน – ค่าล้างแอร์

แอร์ตั้งพื้น  (Standing Type)

ล้างแอร์

ตารางแสดงราคา ค่าบริการล้างแอร์แบบตั้งพื้น

ขนาด (บีทียู) ราคา (บาท) ระยะเวลา *
9,000 – 18,000 500 – 800 45
18,001 – 33,000 600 – 900 60
33,001 – 58,000 800 – 1,200 60
58,001 – 80,000 1,000 – 1,600 90
80,001 – 120,000 1,500 – 2,200 120
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน
* ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการล้างทุกครั้ง
** ระยะเวลาโดยประมาณ (นาที)

ล้างแอร์แขวนใต้ฝ้า

ค่าล้างแอร์บ้าน – ค่าล้างแอร์

แอร์แขวนใต้ฝ้า  (Ceiling Type)

ล้างแอร์แขวน Clean-Air-Ceiling-Type

ตารางแสดงราคา ค่าบริการล้างแอร์แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน

 

ขนาด (บีทียู) ราคา (บาท) ระยะเวลา *
9,000 – 18,000 500 – 800 45
18,001 – 33,000 600 – 900 60
33,001 – 58,000 800 – 1,200 60
58,001 – 80,000 1,000 – 1,600 90
80,001 – 120,000 1,500 – 2,200 120
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน
* ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการล้างทุกครั้ง
** ระยะเวลาโดยประมาณ (นาที)

ล้างแอร์ตู้ตั้ง Package

ค่าล้างแอร์บ้าน – ค่าล้างแอร์

แอร์ตู้ตั้ง (Package Type)

ล้างแอร์ตู้ตั้ง

ตารางแสดงราคา ค่าบริการล้างแอร์แบบตู้ตั้ง

ขนาด (บีทียู) ราคา (บาท) ระยะเวลา *
18,000 – 24,000 500 – 800 45
24,001 – 33,000 600 – 900 60
33,001 – 58,000 800 – 1,200 60
58,001 – 80,000 1,000 – 1,600 90
80,001 – 120,000 1,500 – 2,200 120
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน
* ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการล้างทุกครั้ง
** ระยะเวลาโดยประมาณ (นาที)

รายละเอียดการล้างใหญ่

ล้างคอยล์เย็น (Evaporator)

 • ล้างทำความสะอาดฟินคอยล์ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
 • ล้างทำความสะอาดโบลวเวอร์ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
 • เป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วยเครื่องเป่าลมกำลังสูง
 • ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
 • ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 • ตรวจเช็คความเร็วรอบของมอเตอร์แฟนคอยล์และเทอร์โมรูม

ล้างคอยล์ร้อน (Condensing)

 • ล้างทำความสะอาดแผงครีบด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
 • ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 • ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ระบายความร้อน
 • ตรวจวัดแรงดันของระบบน้ำยาและกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
 • ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์
 • ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า

รายละเอียดการล้างย่อย

ล้างคอยล์เย็น (Evaporator)

 • ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
 • เป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วยเครื่องเป่าลมกำลังสูง
 • ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 • ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลมและเทอร์โมรูม

ล้างคอยล์ร้อน (Condensing)

 • ดูดและเป่าแผงครีบคอนเดนซิ่งยูนิตด้วยเครื่องเป่าลมกำลังสูง
 • ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา
 • ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด รวมไปถึงระบบคอมเพรสเซอร์

 

ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างย่อยแอร์

การล้างย่อยแอร์ – สามารถทำได้ด้วยตัวเอง – ฉีดน้ำล้างคอยล์ร้อน – นำฟิลเตอร์ออกมาล้าง

ตารางราคาค่าบริการค่าตรวจเช็ค – ล้างย่อย แอร์ทุกชนิด
ขนาด (บีทียู) ราคา* (บาท)
9,000 – 28,000 300 – 500
28,001 – 60,000 400 – 600
* ราคาค่าบริการรวมค่าเดินทางค่าล้างย่อย / ค่าตรวจเช็ค