รับติดตั้งแอร์

รับติดตั้งแอร์ แบบติดผนัง (Wall Type)

 

รับติดตั้งแอร์

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่แบบติดผนัง
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) ราคา* (บาท) ท่อน้ำยา (เมตร) สายไฟ (เมตร) ท่อน้ำทิ้ง (เมตร) เบรกเกอร์ (ชุด)
9,000 – 12,000 3,000 – 3,500 4 10 5 1
15,000 – 24,000 3,500 – 4,000 4 10 5 1
28,000 – 32,000 4,000 – 4,500 4 10 5 1
36,000 – 40,000 4,500 – 5,000 4 10 5 1
42,000 – 60,000 5,000 – 6,000 4 10 5 1
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

 

ติดตั้งแอร์ แขวนใต้ฝ้า ติดตั้งแอร์ ตู้ตั้ง (Ceiling or Standing Type)

air-speedtype-tidtung

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่แบบตั้งหรือแขวนใต้ฝ้า และแบบตู้ตั้ง
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) ราคา* (บาท) ท่อน้ำยา (เมตร) สายไฟ** ท่อน้ำทิ้ง (เมตร)
9,000 – 12,000 3,000 – 4,000 5 220V / 2×2.5 sq. mm 5
15,000 – 24,000 3,500 – 4,500 5 220V / 2×4 sq. mm 5
28,000 – 32,000 4,000 – 5,000 5 220V / 2×4 sq. mm 5
36,000 – 40,000 5,000 – 6,000 5 380V / 1×4 sq. mm 5
42,000 – 60,000 6,000 – 8,000 5 380V / 1×4 sq. mm 5
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
** สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 50 บาท

 

รับติดตั้งแอร์ สี่ทิศทาง (Cassette Type)

58347a299ce7a

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่แบบสี่ทิศทาง
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) ราคา* (บาท) ท่อน้ำยา (เมตร) สายไฟ (เมตร) ท่อน้ำทิ้ง (เมตร) เบรกเกอร์ (ชุด)
12,000 – 24,000 10,000 – 12,000 4 10 5 1
28,000 – 32,000 12,000 – 15,000 4 10 5 1
36,000 – 40,000 15,000 – 18,000 4 10 5 1
42,000 – 60,000 18,000 – 24,000 4 10 5 1
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

 

ติดตั้งแอร์เก่า

 

ติดตั้งแอร์เก่า

 

ตารางแสดงค่าบริการ ติดตั้งแอร์เก่า
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) ราคา* (บาท) ท่อน้ำยา (เมตร) สายไฟ** (เมตร) ท่อน้ำทิ้ง (เมตร) เบรกเกอร์ (ชุด)
9,000 – 22,000 3,000 4 10 5 1
23,000 – 28,000 3,600 4 10 5 1
29,000 – 38,000 4,200 4 10 5 1
39,000 – 48,000 4,800 4 10 5 1
49,000 – 61,000 6,800 4 10 5 1
61,000 – 80,000 8,500 4 10 5 1
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
** สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 50 บาท

ราคาวัสดุส่วนเกิน

ตารางแสดงราคาวัสดุส่วนเกิน
อุปกรณ์ ราคาเมตรละ (บาท)
ท่อน้ำยา 400 – 700
สายไฟ 50
ท่อน้ำทิ้ง 50
รางครอบท่อ 400
กรีดปูนฝังท่อด้านใน 450

ประโยชน์ของรางครอบท่อ

  1. เพื่อความสวยงาม
  2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวนความร้อนที่หุ้มท่อ
  3. ป้องกันการกัดแทะของสัตว์ได้
  4. ตกแต่งสีสันเข้ากับผนังของบ้าน

หมายเหตุ: อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม กรณีดังต่อไปนี้

  1. กรณีย้ายแอร์ อาจมีการคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมตามระยะทาง
  2. เมื่อต้องการล้างทำความสะอา ดก่อนการติดตั้ง
  3. ราคาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะปัจจุบัน และค่าแรงตามแต่ละพื้นที่

พนักงานจะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบและตกลงราคากันก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง

ล้างแอร์ | ซ่อมแอร์